Al sinds 1996 ben ik werkzaam op het terrein van operational audit en riskmanagement. Dat is niet voor niks. Ik vind het een boeiend, soms spannend en leuk werkterrein. Na mijn studie bedrijfskunde (Drs.) en de studie Operational Auditing (RO) waren mijn rollen in dit vakgebied heel divers. Riskmanager, auditmanager, compliance officer en security officer, om er een paar te noemen. In deze rollen heb ik bij een breed scala aan werkgevers en opdrachtgevers beleid geformuleerd en geïmplementeerd. Uiteraard ben ik op het gebied van kennis en opleiding altijd bijgebleven. Sinds 2012 heb ik de CRMA (Certification in Risk Management Assurance) certificering. Ik heb ervaren dat “in control” komen logisch klinkt, maar lastig in praktijk te brengen is. Mensen laten zich niet veranderen. Om ook dit aspect beter te kunnen invullen ben ik in 2017 Prosci Change Management Practitioner geworden. Prosci richt zich op de menskant van veranderen. In 2019 heb ik het examen Financial Risk & Regulation gehaald. De hiervoor benodigde kennis geeft inzicht in Financial Risk Management.

Mijn werkstijl laat zich het beste als volgt samenvatten: Ik doe wat nodig is om tijdig het gewenste resultaat te bereiken. Ik verbind, durf te kiezen en houd me aan afspraken. Ik lever maatwerk en werk op basis van vertrouwen.

Mijn CV kunt u hier downloaden. En hier vindt u mij op LInkedin

View Kim van der Leer's IIA